Ograniczenie odpowiedzialności

<p style=”text-align: justify;”>Zapoznając się z treścią niniejszego bloga&nbsp;<strong>rozumiesz</strong>, że:</p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li>jego cel ma charakter wyłącznie&nbsp;<strong>edukacyjny,</strong></li>
<li>zawiera wyłącznie treść o charakterze&nbsp;<strong>ogólnym,</strong></li>
<li>nie stanowi on ani&nbsp;<strong>porady&nbsp;</strong>prawnej, ani&nbsp;<strong>wykładni</strong>&nbsp;prawa,</li>
<li>nie buduje&nbsp;<strong>stosunku&nbsp;</strong>klient – prawnik.</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>Autor bloga&nbsp;<strong>nie odpowiada&nbsp;</strong>za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Autor bloga ponadto&nbsp;<strong>nie odpowiada&nbsp;</strong>za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.</p>