Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • nie buduje stosunku usługodawca 0 usługobiorca.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska web.lex. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w sytuacji zmiany prawa lub orzecznictwa a w szczególności w sytuacji zmiany technologicznej i wiedzy dotyczącej promocji kancelarii prawnej.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

*****